Regulamin:

REGULAMIN DLA WĘDKARZY
Obowiązujący nad jeziorem Piecniewo

 1. Nad jeziorem Piecniewo obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych karpi!
 2. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem
  i opłaceniu licencji na wędkowanie!
 3. Wszystkie stanowiska są dwuosobowe, wysokość opłat za poszczególne licencje uprawnia do wędkowania dwóch wędkarzy na jednym stanowisku.
 4. Jedno stanowisko – jedno zezwolenie. Dopuszcza się dokonanie przelewu na jednym blankiecie tylko dla osób łowiących razem na jednym stanowisku (nie dotyczy towarzyszących dzieci do lat 12). Zezwolenie ważne jest tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem na podstawie, którego można stwierdzić tożsamość osoby. Posiadanie karty wędkarskiej jest obowiązkowe (może być bez aktualnych opłat PZW ).
 5. Właściciele łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione nad jeziorami, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 6. Dozwolone jest łowienie metodą gruntową lub spławikową (max. 3 wędki na osobę).
 7. Wszystkie złowione KARPIE należy natychmiast wypuścić z powrotem do wody!!!
 8. Szczupak – wypuszczamy z powrotem do wody („no kill”).
 9. Osoby łamiące regulamin , limity połowów, oraz nieprzestrzegające okresów ochronnych ryb zostaną wydalone z naszego terenu bez zwrotu opłat oraz bez możliwości ponownego przyjazdu.
 10. Wykupując licencję wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie przez gospodarzy łowiska, Straż Rybacką, Policję, Straż Leśną oraz upoważnionych wędkarzy (zgodnie z pisemnym upoważnieniem dzierżawcy) do kontroli zezwolenia, środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska. W przypadku odmowy kontroli przez prywatne osoby wezwany zostanie uprawniony do tego organ państwowy! Z góry przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
 11. Za złapanie na kradzieży karpi lub złamania przepisów dotyczących reszty ryb grozi kara pieniężna 100 zł za każdy kilogram ryby lub postępowanie karne.
 12. Właściciel łowiska ma prawo zamknąć akwen na czas zawodów wędkarskich lub innych imprez na łowisku.
 13. Zabrania się nęcenia ziarnem surowym.

ZABRANIA SIĘ:

 • opłacania zezwolenia nad jeziorem, chyba że powiadomi się o tym wcześniej właścicieli oczywiście przed rozpoczęciem łowienia,
 • budowania pomostów i stanowisk bez zgody właściciela,
 • zaśmiecania terenu przyległego, linii brzegowej i zbiornika,
 • wycinania – łamania drzew, krzewów,
 • ROZPALANIA OGNISK!
 • głośnego zachowania się.

Wszelkie sprawy nieujęte w tym regulaminie należy konsultować z gospodarzem. W sytuacjach spornych, ostateczna decyzja zawsze pozostaje w gestii gospodarzy łowiska.

REGULAMIN DLA WĘDKARZY
Obowiązujący nad jeziorem Przydrożne

 1. Nad jeziorem Przydrożne obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych karpi!
 2. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem
  i opłaceniu licencji na wędkowanie!
 3. Jedna osoba łowiąca, jedno zezwolenie (nie dotyczy towarzyszących dzieci do lat 12). Zezwolenie ważne jest tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem na podstawie, którego można stwierdzić tożsamość osoby. Posiadanie karty wędkarskiej jest obowiązkowe ( może być bez aktualnych opłat PZW ).
 4. Właściciele łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione nad jeziorami, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 5. Dozwolone jest łowienie metodą gruntową, spławikową lub spinningową (max. 2 wędki na osobę).
 6. Wszystkie złowione KARPIE należy natychmiast wypuścić z powrotem do wody !!!
 7. Osoby łamiące regulamin , limity połowów, oraz nieprzestrzegające okresów ochronnych ryb zostaną wydalone z naszego terenu bez zwrotu opłat oraz bez możliwości ponownego przyjazdu.
 8. Wykupując licencję wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie przez gospodarzy łowiska, Straż Rybacką, Policję, Straż Leśną oraz upoważnionych wędkarzy ( zgodnie z pisemnym upoważnieniem dzierżawcy) do kontroli zezwolenia, środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska. W przypadku odmowy kontroli przez prywatne osoby wezwany zostanie uprawniony do tego organ państwowy! Z góry przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
 9. Za złapanie na kradzieży karpi lub złamania przepisów dotyczących reszty ryb grozi kara pieniężna 100 zł za każdy kilogram ryby lub postępowanie karne.
 10. Właściciel łowiska ma prawo zamknąć akwen na czas zawodów wędkarskich lub innych imprez na łowisku.
 11. Zabrania się nęcenia ziarnem surowym.

ZABRANIA SIĘ:

 • opłacania zezwolenia nad jeziorem, chyba że powiadomi się o tym wcześniej właścicieli oczywiście przed rozpoczęciem łowienia,
 • budowania pomostów i stanowisk bez zgody właściciela,
 • zaśmiecania terenu przyległego, linii brzegowej i zbiornika,
 • wycinania – łamania drzew, krzewów,
 • ROZPALANIA OGNISK!
 • głośnego zachowania się.

Wszelkie sprawy nieujęte w tym regulaminie należy konsultować z gospodarzem. W sytuacjach spornych, ostateczna decyzja zawsze pozostaje w gestii gospodarzy łowiska.

LIMITY POŁOWOWE – WYMIARY I OKRESY OCHRONNE RYB


Dzienny limit połowu wynosi łącznie 5 kg złowionych ryb. Zabronione jest dokonywanie podmiany ryby wcześniej przeznaczonej do zabrania.

 1. płoć – wymiar ochronny do 15 cm
 2. leszcz – do 25 cm i powyżej 60 cm
 3. krąp i karaś srebrzysty (bez wymiaru ochronnego, bez ograniczeń)!
 4. karaś pospolity („złoty”) – wymiar ochronny do 15 cm.
 5. karp – wypuszczamy z powrotem do wody („no kill”)
 6. okoń – wymiar ochronny do 18 cm
 7. lin – wymiar ochronny do 25 cm
 8. sieja – wymiar ochronny do 35 cm (okres ochronny 15 października do 31 grudnia ) limit 3 szt.
 9. szczupak – wymiar ochronny do 50 cm i powyżej 80 cm (okres ochronny od 1 grudnia do 31 marca).
 10. sum – (bez wymiaru ochronnego, bez ograniczeń)!
 11. węgorz limit 2szt. wymiar ochronny do 50cm (okres ochronny od 1 grudnia do 31 marca). 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Złowione niewymiarowe ryby oraz gatunki podlegające aktualnie okresowi ochronnemu muszą być natychmiast ostrożnie wypuszczone.